MBP 102 | ÖDEV 5

MBP102-İnternet Programcılığı Dersi (ÖDEV-5)

Ödev Adı
PHP MYSQL ile veritabanı ve grafik işlemleri
Görev
Daha önce kullandığınız ödev4 veritabanı üzerindeki verileri kullanarak aşağıdaki grafikleri php mysql ile çıkartınız. Veritabanı elinde olmayanlar için Link: https://drive.google.com/open?id=1IMVN-dH7LpiQ443KiV-iN9-XmO0SbXe1
Aşağıda istenen durumlara ait kodları yazınız .
  1. Kitap tablosundaki öğrenci id bilgilerine göre bir daire grafiği oluşturunuz. Grafikteki verileri öğrencilerin aldığı kitap sayılarına göre koyunuz.(20puan)
  2. öğrenci tablosundaki ögrenci_sinif bilgilerine göre bir çubuk grafiği (bar chart) oluşturunuz. Grafikteki verileri öğrencilerin bulundukları sınıflara göre saydırarakgetiriniz. Yani kaç öğrenci hangi sınıfa gidiyor grafiğimizde bunlar çıksın.(20puan)
  3. topluluk tablosundaki topluluk_adi bilgilerine göre bir çubuk grafiği (bar chart) oluşturunuz. Grafikteki verileri öğrencilerin kayıtlı oldukları topluluklara göre saydırarak getiriniz. Yani kaç öğrenci hangi topluluğa gidiyor grafiğimizde bunlar çıksın.(20puan)
  4. Yukarıda istenen grafiği yine kitaplar tablosundaki verilerle öğrenci idlerine göre oluşturun fakat bu sefer yan tarafta öğrenci idlerini değil öğrenci isimlerini çıkartın. (ipucu: while komutu içine ikinci bir sorgu yazmalısınız.). (40puan)
Not
Çalışmanıza ait dosyaları bir klasör içine kaydediniz Dreamweaver ya da benzeri programlarla çalışabilirsiniz. Her soruyu ayrı bir dosya içinde yapınız. Sorulara ait dosya ya da dosyaları tek bir klasör içinde zipleyip ya da rarlayıp blackboard üzerindeki assignments klasöründe yer alan ödev5 bölümüne yükleyiniz.

Ödevlerinizi 17.05.2020 saat 24.00’a kadar gönderiniz. Bu tarihten sonra gönderilen ödevler puanlandırılmayacak ve sistem kendini kapatacaktır.

ÖDEVLER

Ödev Numarasına Tıklayın.