MBP 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Internet Programcılığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MBP 102
Bahar
2
2
3
6
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Internet programcılığını uygulamalı ve etkileşimli bir şekilde sunabilmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel içerikleri anlayabilecek
  • İnternet işleyişi ve programcılığı ile ilgili temel bilgileri kavrayabilecektir.
  • Web tasarımı konusunda etkili, yalın, ve yapısal bakış açısı kazanabilecektir.
  • Projeler için programlama tekniklerini kullanabilecektir.
  • İstemci-sunucu tabanlı web uygulamaları geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Temel içerikler, HTTP kuralları ve metodları, HTML/CSS web tasarım formatları, istemci tarafında Javascript'e giriş, ve sunucu tarafında PHP kullanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Internet kavramları. HTTPS, IPv6, Html5 kavramları. Internet programcılığına uygun yazılımların kurulumu. Kara, H., Demir, A., "İnternet Programcılığı", Pegem Akademi Yayıncılık (2008). Bölüm 1
2 Sabit içerikli web sayfaları. Html, Css ile web tasarımı. Internet sayfası taslakları oluşturma. Kara, H., Demir, A., "İnternet Programcılığı", Pegem Akademi Yayıncılık (2008). Bölüm 1
3 Formlar ve form işleme. Http metodlarının detayları. Sunucuya gönderilen GET, POST istekleri. Kara, H., Demir, A., "İnternet Programcılığı", Pegem Akademi Yayıncılık (2008). Bölüm 2
4 Php ile sunucu tabanlı yazılıma giriş. Session ve cookie kavramları ve kullanımı. Kara, H., Demir, A., "İnternet Programcılığı", Pegem Akademi Yayıncılık (2008). Bölüm 3
5 Php'yi genel bir programlama dili olarak kullanma. Php'nin hazır gelen işlevleri. Kara, H., Demir, A., "İnternet Programcılığı", Pegem Akademi Yayıncılık (2008). Bölüm 3
6 Javascript ve JQuery ile istemci taraflı programlamaya giriş. DOM kavramı ve DOM ögelerinin işlenmesi. XML ve JSON veri formatları Kara, H., Demir, A., "İnternet Programcılığı", Pegem Akademi Yayıncılık (2008). Bölüm 4
7 Ajax yöntemini kullanarak etkileşimli Internet sayfaları oluşturmak. Ajax ile web sayfası ve sunucu arasında bir veri alış-veriş katmanı oluşturmak. Kara, H., Demir, A., "İnternet Programcılığı", Pegem Akademi Yayıncılık (2008). Bölüm 5
8 Ara Sınav
9 Sunucuda veritabanı oluşturma ve yönetme. Php ile veritabanlarına erişim sağlama, Php/MySQL örnekleri. PhpMyAdmin kullanımı. Kara, H., Demir, A., "İnternet Programcılığı", Pegem Akademi Yayıncılık (2008). Bölüm 6
10 Güvenli Internet uygulamarı oluşturmak Kara, H., Demir, A., "İnternet Programcılığı", Pegem Akademi Yayıncılık (2008). Bölüm 7
11 SEO teknikleri ve araçları. Meta etiketler. Bağlantı dizinleme, Internet'ten veri çekme. Kara, H., Demir, A., "İnternet Programcılığı", Pegem Akademi Yayıncılık (2008). Bölüm 8
12 Profesyonel bir Php ürünü olan Wordpress'in incelenmesi. Wordpress ile ilgili pratik bilgiler Kara, H., Demir, A., "İnternet Programcılığı", Pegem Akademi Yayıncılık (2008). Bölüm 9
13 Webde modele yönelik programlama ve MVC yapısına giriş. Zend, Symfony, CodeIgniter araçlarının incelemesi Kara, H., Demir, A., "İnternet Programcılığı", Pegem Akademi Yayıncılık (2008). Bölüm 10
14 Servis bazında Internet programcılığı. SOAP ve REST yapıları. Kara, H., Demir, A., "İnternet Programcılığı", Pegem Akademi Yayıncılık (2008). Bölüm 11
15 Dönemin gözden geçirilmesi Kara, H., Demir, A., "İnternet Programcılığı", Pegem Akademi Yayıncılık (2008). Bölüm 1-11
16 Final

 

Ders Kitabı

Kara, H., Demir, A., "İnternet Programcılığı", Pegem Akademi Yayıncılık (2008). ISBN: 9786055885335

Önerilen Okumalar/Materyaller

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
-
Laboratuvar / Uygulama
-
-
Arazi Çalışması
-
-
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
-
-
Sözlü Sınav
-
-
Ara Sınav
-
-
Final Sınavı
1
40
Toplam
3
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam 3 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
-
-
-
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
-
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
-
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
-
-
-
Sözlü Sınav
-
-
-
Ara Sınavlar
-
-
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
154

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel düzeyde bilgisayar donanımı ve yazılımı bilgisine sahiptir.

 

 

X
2

İnternet ve ağ teknolojilerini kullanarak gerekli uygulamaları geliştirir.

X
3

Değişen koşullara uyum sağlamak için alanındaki gelişmeleri takip eder.

X
4

Alanındaki deneyleri yürütür ve sonuçlarını analiz eder.

X
5

Alanı ile ilgili temel programlama dillerini kullanır.

X
6

Alanı ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren bir bilgisayar sistemi tasarlar ve kurar.

X
7

Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek yorumlar.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.mek

X
9

Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir

ÖDEVLER

Ödev Numarasına Tıklayın.